Make your own free website on Tripod.com

 

Aktiviteler

· Gazete, dergi, broşür, kitap ve benzeri basım veya radyo, elektronik medya, televizyon, internet gibi iletişim kanalları yoluyla amaçlarımıza uygun yayınlar yapmak

· Konferans, seminer, sempozyum, kurs, panel, çalıştay örnekleriyle somutlaştırılabilecek her tür organizasyon ve eğitim programı düzenlemek

· Yurt içi veya yurt dışında bulunan,”Etik Değerler”e gereken önemi veren akademik,kamu ve özel sektör kuruluşları; meslek odaları, dernek, vakıf ve benzeri oluşumlar ile işbirliği yapmak

· Etik Olay Yarışmaları düzenleyerek bireysel etik düşünceyi geliştirip, kitlesel tarzda yaygınlaştırmak
 

 

 

 

   

 

 

Designed by Kaya Akyuz

2003