Make your own free website on Tripod.com

 

Kulübümüz Hakkında-Önsöz

Bireyin; diğer bireyler, kurumlar, toplum ve çevre ile olan ilişkilerindeki davranışlarının ancak küçük bir bölümü yazılı hukuk tarafından düzenlenebilir. Yazılı hukuk tarafından düzenlenmemiş davranışların diğer bireylerin, toplumun ve çevrenin haklarına zarar vermemesi bu davranışların etik ilkelerine uygun olmasıyla sağlanabilir. Bu bağlamda, etik ilkeleri toplum öğelerinin karşılıklı hak ve özgürlüklerinin güvencesi, toplumdaki uyumun temelidir. Bireyin ve toplumun yaşamı için bu derecede önemli olan Etik olgusu hakkında bireyler bilinçlendirilmeli, bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Bu yaşamsal ihtiyacı temel alan Etik Değerler Kulübü, "Etik Değerler"in vazgeçilmezliği ilkesini savunur, genelde Türkiye, özelde ise Robert Kolej bu değerlerin benimsenmesi, yaygınlaşması ve ahlaki ikilem içeren kararlarda etik ilkelerini esas alınmasını amaçlar.

 

Amaçlar | Faaliyetler | Komiteler
 

 

   

 

 

Designed by Kaya Akyuz

2003