Make your own free website on Tripod.com

 

Kulübümüz Hakkında-Faaliyetler

• Gazete, dergi, broşür, kitap ve benzeri basım veya radyo, elektronik medya, televizyon, internet gibi iletişim kanalları yoluyla önceki sayfada belirtilen amaçlara uygun yayınlar yapmak
• Konferans, seminer, sempozyum, kurs, panel, çalıştay örnekleriyle somutlaştırılabilecek her tür organizasyon ve eğitim programı düzenlemek
• Yurt içi veya yurt dışında bulunan,”Etik Değerler”e gereken önemi veren akademik, kamu ve özel sektör kuruluşları; meslek odaları, dernek, vakıf ve benzeri oluşumlar ile işbirliği yapmak

 

Önsöz | Amaçlar | Komiteler
 

 

 

 

 

   

 

 

Designed by Kaya Akyuz

2003